วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ว่านสี่ทิศ (แดง)


ว่านสี่ทิศสีแดง ช่อดอกสูง 25 - 40 cm เส้นผ่าศูนย์กลางดอก 7 - 10 cm โคนกลีบดอกสีขาว  เป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกทั่วไป เนื่องจาก เลี้ยงง่าย ไม่ต้องการการดูแลกมากนัก  อีกทั่งยังเป็นพันุ์พื้นเมืองที่ปลูกเลี้ยง และแตกหัวย่อยง่าย ทนต่อสภาพอากาศร้อนได้ดี เหมาะสำหรับปลูกรวมเป็นไม้กระถาง

ไม่มีความคิดเห็น: